çıxmaz

çıxmaz
bax çıxılmaz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • çıxmaz — (Hamamlı) yersiz, düşünülməmiş. – Nə çıxmaz söz danışersaη, adamın əti tökülər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ocaq — is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer. Ocağa odun qoymaq. Ocaqda xörək bişirmək. – Kərbəlayı Qurban başmaqlarını çıxardıb ocağın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tək — 1. 1. say. Təkcə, bircə, bir, ancaq bir, yeganə. İki bacının tək qardaşı. Tək övlad. – Bütün evin lampaları kimi, bu axşam həyətin bu tək fənəri də yandırılmamışdı. Ə. Ə.. Tək ədəd riyaz. – qalıqsız ikiyə bölünməyən ədəd (cüt əksi). 2. sif. Qoşa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Агабеим-ага — азерб. Ağabəyim ağa Псевдонимы: Агабаджи Дата рождения: 1782 год(1782) Место рождения: Шуша …   Википедия

  • alanquş — (Qazax) hiyləgər. – Alanquş adamnan xeyir iş çıxmaz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bərbənd — (Cəbrayıl) bənd (axar suyun qarşısını kəsmək üçün düzəldilən maneə) ◊ Bərbənd qoymax (Cəbrayıl) – bənd salmaq, çayda və ya arxda suyun qarşısını kəsmək. – Bərbənd qoymasax, sahiyə su çıxmaz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cəsvan — (Qazax, Şəmkir) igid, cəsur. – Cəsvan adam Kərəmiydi (Qazax); – Cəsvan hər kəsdən çıxmaz, təx’dən bir nəsildən olar (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çatal — I (Ağdam, Axalsxi, Bərdə, Cəbrayıl, Gəncə, İmişli, Kürdəmir, Zəngilan) 1. bir birinə bitişik (Ağdam, Zəngilan). – Çarpanaxnan o çatal cəvizi vır düşsün yerə (Zəngilan); – Bağdan beş dənə çatal ηar qırdım (Ağdam) 2. qoşa (Bərdə). – Bizim kətdə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • danqartağ — (Çənbərək) arıq. – Danqartağ düyədən alışmalamaxnan ət çıxmaz ◊ Danqartağı çıxmax – arıqlamaq. – Niyə belə danqartağıη çıxıf, çörəx’ yemirsəη? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”